Het keuzemoment

komt een man bij de sportschool by Carola van Bemmelen

Ik heb een tijd bij een sportschool gewerkt en daar maakte ik meer dan regelmatig mee dat mensen vol enthousiasme begonnen met sporten om vervolgens binnen enkele maanden weer net zo enthousiast te stoppen. Met als reden: ‘Ik heb er geen tijd voor’…..

Eén opzeg gesprek kan ik me nog goed herinneren. Het was een man die ik een aantal maanden tevoren zelf had ingeschreven en waarbij ook echt wel iets moest gebeuren. Ook hij kwam met het welbekende excuus van ‘Geen Tijd’. Maar….

Het grappige van tijd is nou juist dat het er altijd is.

Tijd of Prioriteit?

Het is dan ook geen zaak van ‘Geen Tijd hebben’, het is eerder een zaak van ‘Geen tijd ergens voor over hebben. Oftewel het ‘Geen Prioriteit geven’. Ieder mens heeft in principe per dag evenveel uren te besteden. De grote vraag is dan ook: ‘Wat maakt dat de ene persoon wel tijd (over) heeft om te sporten en goed voor zichzelf te zorgen en de ander niet?

Ik vroeg hem waarom hij geen tijd (over) had voor zichzelf en het werd stil. ‘Ja, inderdaad, ik neem overal de tijd voor, behalve voor mezelf’. En ik verwonderde me. Tegelijkertijd was het ook wel heel herkenbaar, want: is dit niet wat we allemaal (wel eens) doen?

JA zeggen tegen een ander en NEE tegen jezelf?

Onszelf voornemen goed voor onszelf te zorgen en binnen een dag al van dit voornemen afstappen? Alles goed willen doen voor een ander en onszelf vergeten? De afspraken met onszelf verzetten omdat er iets of iemand anders voorbij komt die belangrijker is?

Ik ben er ook een ster in….. Telkens weer neem ik me voor om mezelf op de eerste plaats te zetten, te gaan sporten, tijd te nemen om te ontspannen (en niet alleen maar achter mijn laptop te zitten), en even zoveel keren breek ik binnen 24 uur deze belofte aan mezelf met als gevolg dat ik opbrand en mezelf toch echt voorneem om het vanaf nu anders te doen….. Een eindeloze spiraal…

Wat maakt dat het niet lukt? Wat maakt dat ik steeds maar weer in de valkuil stap van werken, smoesjes en ‘Geen tijd’ of ‘Geen zin’?

De Verbinding Tussen Hoofd En Hart

Het antwoord ligt volgens mij in de verbinding tussen hoofd en hart. Of eigenlijk meer in de afwezigheid ervan….. Het hoofd alleen kan van alles besluiten, maar zonder de support van het hart krijgt het niets, maar dan ook helemaal niets voor elkaar. Een actie vanuit het hoofd kan alleen met veel wilskracht gerealiseerd worden en bovendien blijft het resultaat nooit lang.

Een actie vanuit het hoofd is per definitie gericht op het bereiken van dingen. Het is voorwaardelijk en erop gericht om bevestiging te krijgen vanuit de buitenwereld. Het hoofd creëert vanuit de ‘Als… dan’ constructie: ‘Als ik dit doe/ bereik/ heb…. dan’. Het is niet gericht op gewoonweg (OK) zijn waar je nu bent. Op accepteren van de situatie zoals deze is. Het hoofd is altijd bezig met dingen doen, dingen willen, dingen wensen, bedenken en activiteit. Het is altijd op zoek naar erkenning van buitenaf. En zal je in die zin niet de rust brengen die je zoekt en die soms nodig is om te voelen wat er in je leeft.

Je kunt niet alles bedenken: de dingen zijn zoals ze zijn omdat ze zijn zoals ze zijn….. als ze anders hadden moeten zijn, dan waren ze wel anders geweest….

Het hoofd kan alleen maar creëren vanuit het verleden, dus alles wat je bedenkt is per definitie al oud nieuws en vaak een herhaling van wat was. Vanuit je hoofd herhaal je dus continu hetzelfde verhaal en creëer je als je niet oppast meer van hetzelfde. Acties vanuit het hoofd herken je vaak aan: ‘Het moet nou eenmaal’, ‘Wat zullen de mensen wel niet denken?’, ‘Dit kan echt niet meer zo !’.

Leven van ‘buiten naar binnen’

Vanuit ons hoofd creëren we ons leven ‘van buiten naar binnen’. We proberen in de buitenwereld datgene te halen dat we in onze binnenwereld missen zoals liefde, aandacht, waardering, respect en gezien worden. We zoeken de zin van het leven, van ons leven, buiten onszelf. Vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Waarom ben ik hier?’, ‘Wat is mijn levensdoel?’ proberen we te beantwoorden door het lezen van boeken, volgen van trainingen en doen van oefeningen. Dit is een zoektocht die voornamelijk plaatsvindt in de buitenwereld. Terwijl de antwoorden in ons liggen te wachten om te worden ont-dekt. Neemt niet weg dat hier en daar een richtingaanwijzer heel prettig kan zijn…

Daarnaast is er ook een keur aan ‘verdovende middelen’ in omloop om het gemis aan zingeving een beetje te dempen. Denk aan alcohol, eten, tv-programma’s die nergens meer over gaan, sigaretten, klagen, mopperen, roddelen en andere zaken die in mijn beleving alleen maar vullen en niet voeden. Met alle rijkdom waarin we leven lijkt ons leven steeds armer en leger te worden. We compenseren ons een ongeluk door een boel geld uit te geven aan allerlei onzinnige dingen in de hoop dat die ons het geluk, de liefde en vervulling brengen waar we zo naar hunkeren. Toch lijken we alleen maar ongelukkiger en eenzamer te worden, eenvoudigweg omdat we niet meer zijn verbonden met de liefde die we in diepste essentie zijn.

In ons hoofd voert de angst de boventoon en ons hart huilt in stilte.

De ware en moeiteloze scheppende kracht komt vanuit de verbinding tussen hoofd en hart, vanuit bezielde actie zogezegd. Op het moment dat een beslissing wordt genomen vanuit het hart, zal het hele universum samenspannen om het gevraagde te realiseren. Vanuit het hart kun je creëren en kun je het leven van jouw dromen vormgeven. Beslissingen die je neemt met heel je hart zul je ook moeiteloos volhouden. Eenvoudigweg omdat ze worden genomen vanuit een volledige liefde en acceptatie van dat wat is. Echt waar!Ik ben een INFORMATIE bericht kader. Klik op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.

Jij BENT Jouw Antwoord…..

Jouw unieke talent, jouw bijdrage, jouw liefde en jouw geluk kun je vinden in jouw hart. Het enige dat je hoeft te ‘doen’, is de verbinding tussen je hoofd en je hart weer tot stand te brengen. Voor veel mensen zal nu ongetwijfeld de vraag omhoog komen: ‘Maar hoe doe ik dat dan?’…… Het antwoord: ‘Door niets te doen’…. Of eigenlijk: ‘Door niets meer te willen’.

Door te zijn en waar te nemen wat er in je leeft, door te luisteren naar jouw innerlijke stem. Door gewoon te zijn wie je bent. Door vol overgave en onvoorwaardelijk datgene te leven wat je leeft, door onvoorwaardelijk van jezelf te houden en je te realiseren dat datgene wat je nu hebt en bent, jou exact vertelt wat jouw talenten zijn en welke bijdrage jij levert aan het geheel. Dat wat je doet en wat je hebt en hoe jouw leven en jouw lichaam er op dit moment uitzien weerspiegelt wie je bent, wat jouw overtuigingen zijn.

Jouw leven op dit moment weerspiegelt jouw diepste wensen en verlangens. Simpelweg omdat je niet anders kunt dan datgene creëren wat op dit moment bij jou past.

Wees Wie Je Bent….

Handelen naar wat je hart je ingeeft is de enige weg naar blijvend geluk en vervulling, de enige weg naar het leven van je dromen, de enige manier om de hemel op aarde te creëren. Tegelijkertijd is luisteren naar de wijsheid die in je leeft ook eng: het dwingt je om daadwerkelijk verantwoording te nemen voor jezelf en jouw leven. Om te kijken naar wat je doet en waarom. Om eerlijk te zijn naar jezelf – geloof me, ik weet uit ervaring dat dit het allermoeilijkste is en blijft dat er is.

Eerlijk zijn naar jezelf betekent dat je soms dingen moet doen die niet leuk zijn, beslissingen moet nemen die je liever niet neemt, keuzes moet maken die je liever uit de weg gaat. Toch is dit de enige manier om een gezond contact met jouw hart tot stand te brengen. Diep van binnen weet je dit ook…. Weet bovendien dat wat goed is voor jou, altijd goed zal zijn voor een ander. Liefde zal nooit beschadigen.

Laat niemand jou vertellen wie je bent of wie je niet bent. Op het moment dat je de waarheid van een ander aanhangt, geef je jouw vrijheid weg. Zeg je eigenlijk dat jouw waarheid niet interessant genoeg is. Niets is minder waar: we zijn allemaal gelijk, maar we zijn niet hetzelfde! Ieder mens is anders en heeft andere kwaliteiten. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Ieder mens is hier met een ander talent en een unieke bijdrage. Samen vormen we één geheel, juist vanuit onze diversiteit. Wees dus wie je bent en streef ernaar om uniek te zijn zodat je op die manier een ander mens inspireert om ook te zijn wie hij of zij is.

En die man in de sportschool? Die is gestopt, hij fietst nu meerdere malen per week met veel plezier zijn rondjes!

Sugarchallenge by Carola van Bemmelen - Aanmelden op de sweet living lijst

, ,

No comments yet.

Geef een reactie